Svenska insurtechföretaget Mavera, a Verisk business introducerar idag flera nya funktioner i sitt beslutsstödsystem Mavera DSS, där försäkringsbolag med hjälp av generativ AI enkelt kan ta steget mot en snabbare skadeprocess med högre beslutskvalitet. 

Roine Gabrielsson, VD Mavera, a Verisk business: 

"De flesta har nu insett att AI helt kommer att förändra personskadeprocessen. Vi pratar dagligen med olika försäkringsbolag, och märker att branschen nu verkligen är redo för den här revolutionen. Möjligheten att göra processen mer än 10x snabbare är svår att säga nej till.” 

Att hantera personskador är både svårt och tidskrävande, ofta krävs en genomgång av ett omfattande underlag av journaler. Vanligtvis skickas komplexa ärenden till medicinska rådgivare, vilket kostar både tid och pengar. 

Mavera DSS möjliggör skadereglerare att självständigt göra säkra bedömningar. Med hjälp av AI sammanfattar systemet underlaget och ger en tydlig översikt av skadelidandes medicinska historia på bara några sekunder. 

Med Mavera DSS kan skadereglerare snabbt avgöra om de kan bedöma ärendet själva, om de behöver fråga en kollega eller medicinsk rådgivare.

 

Johan Larsson, Chief Product Officer, förklarar: 

"Det är med den här typen av lösningar som den sanna styrkan i AI skiner allra klarast. När vi träffar försäkringsbolag och gör en demo så blir det en sann wowkänsla varje gång. Alla som arbetar med personskador inser snabbt vilken banbrytande utveckling detta är." 

Läs mer och se hur det fungerar här.

Om Mavera, a Verisk business 

Mavera, a Verisk business, är ett svenskt insurtechbolag, grundat 2008. Vi hjälper Europas ledande försäkringsbolag att effektivisera sin personskadehantering. Genom branschkunskap och avancerad AI-teknologi gör vi skaderegleringen mer säker och effektiv och med vårt beslutsstödsystem Mavera DSS kan våra kunder fatta bättre beslut och utveckla sin affär. Sedan 2023 är Mavera del av det globala dataanlaysföretaget Verisk. 

Presskontakt: 

Emma Hansson, CMO: emma.hansson@mavera.com,  
+46 76 548 66 69