Popermo Forsikring såg ett behov av att förbättra, digitalisera och automatisera sin hantering av medicinska rådgivare. Efter att ha pratat med ett annat danskt försäkringsbolag och tillika Maverakund inledde Popermo en dialog med Mavera.

"Vi valde Mavera eftersom deras lösning kommer att ge oss en bättre överblick över de medicinska rådgivarna i vår skadeprocess. Systemet kommer att hjälpa oss att få fler insikter tack vare skadedata samt tillgång till ett bredare och djupare nätverk av medicinska experter, vilket kommer att vara till stor nytta för oss”, säger Henrik H. Boysen, direktör på Popermo Forsikring.

Mavera erbjuder ett molnbaserat beslutsstödssystem skräddarsytt för skadehantering av personskador. Det säkrar tillgången till medicinskt beslutsstöd, gör skadeprocessen mer exakt och effektiv, minimerar över- och underbetalningar. Systemet stöder också en automatiserad process, resultatstyrning och affärsutveckling.

 "Vi är glada att välkomna Popermo till Maverafamiljen. De är ett spännande tillskott till vår växande internationella kundbas, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans”, säger Marko Ahokas, VP Sales på Mavera.