Den första delen av Maveras historia börjar 2008 när företagets grundare Mario Pereira såg möjligheten att skapa en lösning som skulle säkerställa en rättvis och effektiv personskadereglering. Då arbetade han själv som skadereglerare men hade även en bakgrund inom IT. Han insåg snabbt att genom att kombinera dessa färdigheter kunde han göra processen både snabbare och mer tillförlitlig.

För att på heltid kunna arbeta på sin idé sa Mario upp sig från sitt jobb och grundade Mavera. Han hittade snart ett säkert och enkelt sätt att förbättra processen med ett skräddarsytt beslutsstödssystem och genom att bygga ett nätverk av oberoende medicinska rådgivare.

 Hans första genombrott kom när han presenterade idén för branschorganisationen Svensk Försäkring. De förstod och delade hans vision. Detta gjorde honom säker nog att rekrytera sina första kollegor, bygga systemet och anknyta de första medicinska rådgivarna. 2010 började det första försäkringsbolaget, Moderna Försäkringar, använda lösningen och resten är som man säger historia. Så här sa deras skadechef inom personskador, Henrik Fond, om partnerskapet då:

 ”Vi kommer att få en snabb och säker bedömningsprocess och tjänsten är kostnadseffektiv. Mavera erbjuder en ny och spännande lösning som kommer att göra det lättare för både oss och de medicinska rådgivarna."

Mavera idag

Den andra delen av Maveras historia började när försäkringsbranschen globalt gick in i en ny era av skadehantering, föranledd av växande datatillgänglighet och snabba tekniska framsteg.

 Under åren har Mavera hanterat cirka 400 000 ärenden. Detta innebär givetvis att en enorm mängd data har haterats via vårt system och gör oss till experter inom området personskadehantering. Varför inte använda all denna kunskap gömd i ostrukturerad data? Här föddes idén om det nya Mavera DSS (Mavera Decision Support System).

 Med innovativa AI-lösningar och utan att tappa den viktiga mänskliga faktorn kan vi nu släppa lös kraften från data. I kombination med medicinsk expertis kan vi på så sätt säkerställa ännu mer exakta och effektiva personskadebeslut.

 Idag är Mavera den ledande lösningspartnern för beslutsstöd för personskadehantering. Eftersom hela försäkringsbranschen genomgår enorma förändringar, siktar vi på att vara partnern som guidar våra kunder genom sin digitaliseringsresa. Bland våra kunder finns några av Europas ledande försäkringsbolag, juridiska ombud och kommittéer. Med en stabil tillväxttakt introducerar vi kontinuerligt vår lösning till nya kunder och marknader.

Sedan 2023 är Mavera del av det globala dataanalysföretaget Verisk, och sedan maj 2024 manifesteras detta även i bolagsnamnet, då vi numera är "Mavera, a Verisk business".

mario-1