Roine Gabrielsson, VD och Johan Larsson, Produktchef på Mavera

Insurtechbolaget Mavera lanserar idag ny funktionalitet som syftar till att drastiskt minska försäkringsbolags behandlingskostnader för sjukförsäkringar. Funktionen är framtagen tillsammans med Maveras kunder för att optimera deras processer för granskning av behandlingsförfrågningar och förbättra samarbetet med vårdgivare.

I takt med att allt fler européer tecknar sjukvårdsförsäkringar ökar behovet av effektiva verktyg för att hantera och bedöma behandlingsförfrågningar. Mavera svarar på detta växande behov genom att erbjuda en lösning som hjälper försäkringsbolag att med hjälp av AI identifiera behandlingar som inte är medicinskt motiverade samt skapa underlag för uppföljning med vårdgivarna.

"Vi vill hjälpa försäkringsbolag göra säkra och effektiva beslut, och den här lanseringen ligger helt i linje med det," förklarar Johan Larsson, produktchef på Mavera.

"Med AI kan vi effektivisera den manuella granskningen av behandlingsförsfrågningar, vilket minskar onödiga kostnader och främja en högre vårdstandard."

 

Tillsammans med Maveras omfattande nätverk av medicinska rådgivare, skapar de nya funktionerna förutsättningar för att snabbt och korrekt bedöma tusentals medicinska förfrågningar, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar och förbättrad patientsäkerhet.

"Den nya funktionaliteten är ett resultat av ett nära samarbete med våra kunder som är ledande inom sjukvårdsförsäkring,” säger Roine Gabrielsson, VD på Mavera.

”Vi har redan sett hur bolagen kan göra stora besparingar på behandlingskostnader samtidigt som de ökar patientsäkerheten.”

För mer information om Maveras erbjudande för sjukvårdsförsäkring, besök https://mavera.com/health-insurance/