Det Svenska insurtechbolaget Mavera automatiserar skadereglering genom att koppla samman användarna med data och medicinsk expertis. Idag lanserar de nya funktioner med artificiell intelligens som hjälper försäkringsbolagen till en säkrare och effektivare personskadereglering.

Granskning av föreslagna behandlingar

Inom sjukvårdsförsäkring finns en stor utmaning att validera den medicinska nödvändigheten av de behandlingar som privata vårdgivare föreslår. Det kan exempelvis handla om vårdgivare som föreslår operationer istället för alternativ som rehabilitering eller sjukgymnastik. Det leder till högre kostnader för försäkringsbolagen och riskerar utsätta den skadelidande för onödig risk.
För att hjälpa försäkringsbolagen validera av vilka behandlingar kan godkännas har Mavera utvecklat ett AI-system som upptäcker behandlingar som riskerar inte vara medicinskt nödvändiga. Det ger försäkringsbolagen ett första urval på vilka ärenden de ska utreda närmare och låta granskas av en medicinsk rådgivare.

Uppskattad hanteringstid

Nästa AI-funktion är en algoritm som beräknar hur lång tid det tar för en medicinsk rådgivare att hantera ett ärende. Det möjliggör för skaderegleraren att automatiskt tilldela ärendet till rådgivaren med kortast hanteringstid och hålla den skadelidande informerad om processen för en ökad transparens och kundengagemang.

Identifiering av ICD-koder

Den internationella klassifikationen ICD är en internationell standard upprättad av WHO för att klassificera sjukdomar och andra hälsoproblem. Den beskriver en skada i detalj och är en viktig datapunkt att samla in från varje ärende. Den hjälper försäkringsbolag bättre förstå sina kunder och processer samtidigt som det sparar tid och lägger grunden för nya automatiseringar.

Då det finns över 70 000 unika ICD-koder är det svårt för försäkringsbolag att samla dem. Hos många bolag är mindre än 15% av deras komplexa ärenden kopplade till en ICD-kod. För att förbättra detta har Mavera tagit fram en AI-funktion som scannar av ärendets underlag och identifierar den rätta ICD-koden. Utifrån det kan skaderegleraren eller den medicinska rådgivaren enkelt bekräfta koden.

”Vi är nöjda med releasen och den initiala feedback vi fått från våra kunder. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av Mavera DSS, och vi ser många fler lanseringar framöver,” kommenterar Johan Larsson, CPO på Mavera.