Efter en lyckad pilot har det danska försäkringsbolaget Vestjylland Forsikring valt Mavera DSS för att automatisera sin skadereglering.

Vestjylland såg ett behov av att digitalisera och automatisera sin skaderegleringsprocess och initierade en dialog med Mavera. Dialogen ledde till en pilot för att utvärdera Maveras beslutsstödsystem mot ett antal kriterier. Piloten blev lyckad och Vestjylland har nu ingått ett långsiktigt samarbete med Mavera.

”Vi valde Mavera eftersom deras lösning automatiserar våra processer och möjliggör oss att fatta mer transparenta beslut. Systemet ger också djupare insikter i skadeprocessen vilket hjälper oss att arbeta mer effektivt. Jag ser fram emot att implementera deras lösning i vår skadestrategi,” säger Berit Hindhede, Skadechef på Vestjylland Forsikring.

Mavera erbjuder ett molnbaserat beslutsstödsystem, skräddarsytt för att underlätta utredningen av personskador. Genom att säkra åtkomsten till medicinsk expertis och data blir processen effektivare och mer exakt, vilket minimerar över- och underbetalningar. Systemet hjälper också försäkringsbolag att optimera sina processer och ger underlag för affärsutveckling.

”Vi är glada att kunna välkomma Vestjylland bland våra kunder. De är ett starkt tillskott till vår internationella kundbas och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem, ” säger Marko Ahokas, VP Sales på Mavera.