Mavera är certifierat enligt ISO 27001. För att uttrycka det enkelt, vi vet vad vi gör när det kommer till informationssäkerhet och våra processer uppfyller de höga kraven för den globala standarden.

Certifieringen är ett resultat av en noggrann genomgång och klassificering av risker. Genom att identifiera alla typer av risker kan vi mildra dem. ISO 27001 hjälper oss också att följa GDPR.

“Informationssäkerhet har alltid varit viktigt för Mavera och den har alltid hållit en hög nivå. ISO 27001-certifieringen kommer göra det enklare att kommunicera detta till kunder och partners och är ett viktigt kvalitetsmärke”, säger Henrik Ingvarsson, CFO på Mavera.

Vi kommer att göra årliga revisioner under hela Maveras framtid och övervaka att vi följer våra rutiner och upprätthåller på den höga säkerhetsnivån.

ISO / IEC 27001 är en internationell standard för hur man hanterar informationssäkerhet. Den specificerar kraven för att upprätta, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett informationssäkerhetshanteringssystem inom organisationens sammanhang. I Sverige hanteras standardiseringen av SIS, Swedish Standards Institute.

Certifieringsfest 🎉